NORYMBERGA, Niemcy


Firma SUSE znana jest z tego, że jest ekspertem w dziedzinie przygotowania oprogramowanie open source pod kątem potrzeb przedsiębiorstw. Inwestując czas swoich pracowników w projekt Ceph, SUSE opracowała założenia i architekturę narzędzia openATTIC do zarządzania pamięcią masową open source. Efektem prac jest nowa, domyślna konsola do zarządzania i monitorowania platformy pamięci masowej Ceph. SUSE zamierza w dalszym ciągu służyć wiedzą swoich specjalistów od zarządzania oraz programistów, by rozszerzać funkcjonalność i wspierać rozwój konsoli do zarządzania oprogramowaniem Ceph. Wszystko to ma ułatwić użytkownikom administrowanie pamięcią masową open source.

Sage Weil, główny architekt projektu Ceph, powiedział: “Włączenie pomysłów i funkcji dostępnych w openATTIC do projektu Ceph zapewni większe możliwości zarządzania oprogramowaniem Ceph i wzrost jego popularności w przedsiębiorstwach, ponieważ Ceph stanie się bardziej przystępny i przyjazny dla użytkowników. Współpraca ze społecznością open source, szczególnie nad integracją i włączeniem wykonanych pracy do głównego kodu oprogramowania Ceph, to główne źródło innowacji we współczesnym świecie informatyki”.

Nowa konsola pojawiła się wraz nową wersją projektu Ceph o kodowej nazwie Mimic. Znacznie ułatwi ona administrowanie i monitorowanie platformy Ceph, zwłaszcza przez tych użytkowników projektu, którzy nie mają doświadczenia w pracy w wykorzystaniem komend wiersza poleceń. SUSE jest głównym współtwórcą tej części projektu zarówno pod względem kontrybucji kodu oprogramowania jak i zasobów ludzkich w postaci całego zespołu dedykowanych programistów.

“Oprogramowanie Ceph charakteryzuje się elastycznością i funkcjonalnością, jakiej oczekuje się od nowej generacji rozwiązań do przechowywania danych, ale prawdziwym wyzwaniem dla nowoczesnej pamięci masowej jest uproszczenie procesów administracji i zarządzania”, powiedział Steven Hill, starszy analityk ds. technologii pamięci masowej w firmie badawczej 451 Research. “Dołączenie funkcji i rozwiązań dostarczanych w ramach oprogramowania openATTIC jako domyślnego środowiska do zarządzania i monitorowania pomoże uczynić z Ceph jeszcze bardziej konkurencyjną od innych ofertę pamięci masowej dla firm i zapewni wspólną platformę pod przyszły rozwój i wprowadzanie ulepszeń”.

Otwarta architektura systemu openATTIC stanowi obecnie integralną część SUSE Enterprise Storage – inteligentnego rozwiązania pamięci masowej definiowanej jako oprogramowanie, wykorzystującego technologię Ceph. Pomaga ono organizacjom w dostosowaniu się do zmieniających się potrzeb biznesowych i zapotrzebowania na przechowywanie danych poprzez przekształcenie posiadanej infrastruktury pamięci masowej w ekonomiczną, wysoce skalowalną i elastyczną pamięć masową zbudowaną na zwykłych serwerach wyposażonych w standardowe dysku twarde.

Dodatkowe informacje na temat otwartego oprogramowania SUSE Enterprise Storage można znaleźć na stronie suse.com/storage. Więcej informacji na temat projektu Ceph znajduje się na stronie www.ceph.com.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnej infrastruktury sterowanej oprogramowaniem (SDI, Software-Defined Infrastructure) oraz rozwiązań służących do dostarczania aplikacji, zapewniając przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 25lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów – dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.

Copyright 2018 SUSE LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SUSE i logo SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi SUSE LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Category: Announcements, Ceph, News, Polish, Software-defined Storage, SUSE Enterprise Storage, SUSE News, SUSE Storage
You can follow any responses to this entry via RSS.